English version
Drukuj

WYNALAZEK: Sposób regeneracji katalizatora zeolitowego

Sieć Badawcza Łukasiewicz – INSTYTUT CHEMII PRZEMYSŁOWEJ
im. Prof. Ignacego Mościckiego w Warszawie


oferuje do sprzedaży PRAWO WŁASNOŚCI Z PATENTU


Sposób regeneracji katalizatora zeolitowego(nr patentu PL230455)CENA WYWOŁAWCZA: 10 000 zł + VAT

(słownie: dziesięć tysięcy złotych+ VAT)


Opis

Sposób regeneracji katalizatora zeolitowego, zwłaszcza po procesie dehydratacji glicerolu, polega na tym, że regenerację katalizatora prowadzi się przy użyciu gazu uzyskiwanego w wyniku regeneracji, wzbogaconego w tlen, a proces regeneracji prowadzi się w kilku etapach aż do pełnej regeneracji złoża katalizatora. Zastosowanie w procesie regeneracji gazu poregeneracyjnego powoduje występowanie zjawiska samogaszenia w złożu, co pozwala uniknąć miejscowych przegrzani, które mogą zniszczyć strukturę zeolitu.


nr patentu: PL230455

nr zgłoszenia patentowego: 413066

data zgłoszenia: 8.07.2015

stan własności: patent

forma współpracy: sprzedaż


OFERTY prosimy przesyłać wyłącznie drogą mailową: ewa.smigiera@ichp.pl

Termin przyjmowania zgłoszeń z proponowaną ceną upływa 30 lipca 2020 r. o godz. 15.00

OFERTA powinna zawierać: nazwę i dane oferenta, cenę oraz warunki płatności

Kryterium wyboru oferty: najwyższa cena

(Zastrzeżenie: zastrzegamy sobie prawo do odstąpienia od sprzedaży w każdej chwili do dnia zawarcia umowy)


Kontakt w sprawie oferty
Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Chemii Przemysłowej

Biuro Transferu Technologii
dr inż. Ewa Śmigiera
tel. +48 22 568 27 66
e-mail: ewa.smigiera@ichp.pl

Formularz oferty (30.5 KB)
OPIS PATENTOWY (518.3 KB)