English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

W. Lipiński, J. Ogonowski, M. Uhniat

Stabilizacja polietylenu dwuskładnikowym układem stabilizującym (j. ang.)

Polimery 2002, nr 10, 713


Streszczenie

Przedstawiono wyniki badań dotyczących stabilizacji PE-LD dwuskładnikowym układem złożonym z handlowych stabilizatorów „Irganox 1010” i „Ultranox 626” (tabela 1). Określono wpływ stosunku składników na skuteczność układu ocenianą na podstawie wartości czasu indukcji (ti) procesu utleniania PE-LD w temp. 210 °C i 220 °C (tabela 2). Czasy te wyznaczano metodą różnicowej analizy termicznej (DTA). Obliczone wg równania (1) wartości współczynnika oddziaływania (Θ) posłużyły do ustalenia, że składniki badanego ukladu wykazują synergizm oddziaływania (Θ >1), który w istotny sposób zależy od stosunku molowego składników (tabela 3). Optymalna wartość tego stosunku wynosi 0,5.


Słowa kluczowe: polietylen, dwuskładnikowy układ stabilizujący, „Irganox 1010”, „Ultranox 626”, synergizm oddziaływania
W. Lipiński, J. Ogonowski, M. Uhniat (178.3 KB)
Stabilizacja polietylenu dwuskładnikowym układem stabilizującym (j. ang.)