English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

M. Prochoń, G. Janowska, A. Przepiórkowska, A. Kucharska-Jastrząbek

Stabilność termiczna i palność biorozkładalnych materiałów elastomerowych

Polimery 2013, nr 5, 413


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2013.413

Streszczenie

Badano wpływ dodatku hydrolizatów keratyny na właściwości wulkanizatów kauczuku butadienowo-akrylonitrylowego. Sporządzano mieszanki kauczukowe zawierające 5, 10 lub 30 cz. mas. hydrolizatu kwasowego bądź enzymatycznego keratyny. Stwierdzono, że zmodyfikowana keratyna w postaci hydrolizatów sprzyja procesom sieciowania kauczuku, poprawia właściwości mechaniczne, zwiększa jego odporność na starzenie termooksydacyjne, ogranicza palność uzyskanych kompozytów a także zwiększa ich podatność na biologiczny rozkład w glebie.


Słowa kluczowe: kauczuk butadienowo-akrylonitrylowy, keratyna, hydrolizaty, palność, stabilność termiczna, właściwości mechaniczne, biorozkład

e-mail: miroslawa.prochon@p.lodz.pl

M. Prochoń, G. Janowska, A. Przepiórkowska, A. Kucharska-Jastrząbek (748.3 KB)
Stabilność termiczna i palność biorozkładalnych materiałów elastomerowych