English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

X. Liu, J. Zhao, R. Yang, R. Iervolino, S. Barbera

Starzenie termiczne uwodornionego kauczuku nitrylowego – ubytek dodatków
i jego wpływ na zachowanie elastyczności (j.ang.)

Polimery 2017, nr 7-8, 588


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2017.588

Streszczenie
Badano starzenie termiczne uwodornionego kauczuku nitrylowego (HNBR) w temperaturze 125 i 150 °C. Określono zmiany struktur chemicznych, w tym grup funkcyjnych i gęstości usieciowania oraz zmiany właściwości mechanicznych, w tym powrotu poodkształceniowego po zginaniu (RFB), wytrzymałości na rozciąganie, wydłużenia przy zerwaniu i modułu Younga. Ponadto metodą pirolitycznej chromatografii gazowej z detekcją mas (Py-GC/MS) analizowano straty dodatków obecnych w kauczuku. Procedura starzenia się HNBR wykazywała dwa etapy: ubytek dodatków wraz z pogorszeniem elastyczności; wyraźne utlenianie i dodatkowe sieciowanie związane z dalszym utwardzaniem i zwiększaniem kruchości. Określono zależność pomiędzy zmniejszaniem się elastyczności a ubytkiem dodatków zmiękczających. Wykazano, że pogorszenie właściwości HNBR następowało znacznie wcześniej niż utlenianie i sieciowanie oraz było spowodowane utratą dodatków, a zwłaszcza plastyfikatorów. W związku z tym przeprowadzono próbę odtworzenia elastyczności starzonych próbek HNBR przez zanurzenie w plastyfikatorze (palmitynian n-propylu jako model). Obróbka ta okazała się skuteczna, pod warunkiem przeprowadzenia jej zanim podczas starzenia termicznego nastąpiło utlenianie i sieciowanie HNBR.
Słowa kluczowe: uwodorniony kauczuk nitrylowy, starzenie termiczne, dodatki, elastyczność
e-mail: yangr@mail.tsinghua.edu.cn
X. Liu, J. Zhao, R. Yang, R. Iervolino, S. Barbera (1.3 MB)
Starzenie termiczne uwodornionego kauczuku nitrylowego – ubytek dodatków i jego wpływ na zachowanie elastyczności (j.ang.)