English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

P. Stączek, S. Płaska

Sterowanie uplastycznianiem preform w procesie wytwarzania pojemników z PET.

Cz. II. Identyfikacja właściwości dynamicznych obiektu sterowania

Polimery 2013, nr 2, 121


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2013.121

Streszczenie

Praca jest drugą częścią cyklu publikacji dotyczących badań zmierzających do opracowania układu automatycznej regulacji temperatury preform z poli(tereftalanu etylenu) (PET) w procesie ich uplastyczniania. Opisano metody oraz wyniki identyfikacji właściwości dynamicznych obiektu sterowania. Omówiono utworzone modele dynamiczne oraz zweryfikowano ich zgodność (adekwatność) z danymi doświadczalnymi. Stwierdzono, że procesy zachodzące podczas uplastyczniania preform cechuje względnie duża inercja, co stanowi główną przyczynę niskiej jakości sterowania manualnego, realizowanego przez operatora. Przedstawiono wyniki statystycznej oceny jakości przykładowego procesu uplastyczniania przebiegającego w torze otwartym. Otrzymane rezultaty wskazują jednoznacznie na potrzebę opracowania automatycznego układu regulacji temperatury w procesie ogrzewania preform. Przedyskutowano także oryginalny pomysł wykorzystania nowej miary, określającej pośrednio warunki termiczne panujące w tunelu grzewczym, do poprawy jakości dynamicznej sterowania.


Słowa kluczowe: uplastycznianie preform z PET, modelowanie procesów, statystyczna ocena jakości

e-mail: p.staczek@pollub.pl

P. Stączek, S. Płaska (114.7 KB)
Sterowanie uplastycznianiem preform w procesie wytwarzania pojemników z PET. Cz. II. Identyfikacja właściwości dynamicznych obiektu sterowania