English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

T. Garbacz

Struktura i właściwości porowanych wytworów wtryskiwanych

Polimery 2013, nr 4, 295


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2013.295

Streszczenie

Badano proces wtryskiwania porującego trzech standardowych tworzyw termoplastycznych: polipropylenu (PP), polietylenu (PE-LD) oraz poli(chlorku winylu) (PVC), z udziałem różnej zawartości (0—2 % mas.) środka porującego. Zastosowano środki porujące o endotermicznej (BIH 70, BM 70) oraz egzotermicznej (PCL 751) charakterystyce rozkładu. Wraz ze wzrostem stopnia sporowacenia wytworu, z rosnącą intensywnością zmniejsza się wartość naprężenia przy zerwaniu (sr), a wydłużenie względne przy zerwaniu maleje monotonicznie nieliniowo, zmniejsza się też twardość gotowych porowatych wyprasek. Badania mikroskopowe struktury przekroju poprzecznego wytworzonych wyprasek przeprowadzono przy użyciu autorskiego stanowiska analizy obrazu struktury porowatej. Stwierdzono, iż w wyprasce uzyskanej z kompozycji o zawartości 0,8 % mas. środka porującego jest wyraźnie widoczna lita warstwa zewnętrzna oraz występuje najbardziej równomierny rozkład porów o zbliżonych wymiarach.


Słowa kluczowe: tworzywa termoplastyczne, wtryskiwanie porujące, środki porujące, właściwości mechaniczne

e-mail: t.garbacz@pollub.pl

T. Garbacz (559.7 KB)
Struktura i właściwości porowanych wytworów wtryskiwanych