English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

T. Biela, M. Brzeziński

Supramolekularne polilaktydy – metody otrzymywania i wybrane właściwości

Polimery 2016, nr 6, 397


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2016.397

Streszczenie
Artykuł stanowi podsumowanie prac naszego zespołu dotyczących supramolekularnych poli­laktydów. Przedstawiono nowe metody syntezy izjawiska towarzyszące tworzeniu supramolekularnych agregatów enancjomerów polilaktydów oraz ich stereokompleksów. Połączenie dwóch supramolekularnych oddziaływań: oddziaływania enancjomerycznych łańcuchów polilaktydowych oprzeciwnej konfiguracji ioddziaływania wzajemnie się uzupełniających grup przyłączonych do końców makrocząsteczek polilaktydów prowadziło do powstania materiałów ozróżnicowanej morfologii iwłaściwościach termicznych. Opisano najważniejsze metody wykorzystywane do badania procesu samoorganizacji enancjomerycznych polilaktydów iich stereokompleksów.
Słowa kluczowe: polilaktydy, supramolekularne polimery, stereokompleksowanie, funkcjonalizacja grup końcowych
e-mail: tadek@cbmm.lodz.pl
T. Biela, M. Brzeziński (1.45 MB)
Supramolekularne polilaktydy – metody otrzymywania i wybrane właściwości