English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

M. Heneczkowski

Symulacja wtryskiwania wielokrotnie przetwarzanych wybranych termoplastów

Polimery 2001, nr 5, 359


Streszczenie

Przeanalizowano wpływ pogarszających się wskutek wielokrotnego przetwórstwa właściwości przetwórczych wybranych termoplastów (PE-LD, PP, PET wzmacniany włóknem szklanym – tabela 1) na proces wypełniania gniazda formującego i powtryskowe paczenie się kształtek (tabele 2-4, 7, 8). Zastosowano do tego celu symulację komputerową za pomocą programu „I-DEAS Master SeriesTM 4”. Zmiany lepkości stopionvch polimerów podczas kilkakrotnego przetwórstwa modelowano, modyfikując dostępne w bazie materiałowej równania uzależniające ją od parametrów technologicznych [równania (1a, b)]. Modyfikacja zależności gęstości od temperatury i ciśnienia posłużyła jako sposób na uwzględnienie zmian skurczu prasowniczego rccyklatu [równanie (2)]. Symulacje wskazują na nieznaczny wpływ zmian lepkości w badanym zakresie na łatwość wypełniania gniazda. Obliczone powtryskowe paczenie kształtki było wyraźnie mniejsze w przypadku wzmocnionego PET niż w odniesieniu do obu niewzmacnianych poliolefin (rys. 6-8). Zwiększenie się tego odkształcenia w wypadku analizowanych poliolefin można było ograniczyć dzięki zastosowaniu odpowiedniego programu ciśnienia docisku (tabela 5).


Słowa kluczowe: PE-LD, PP, PET wzmacniany włóknem szklanym, wielokrotne przetwórstwo, symulacja komputerowa, program „I-DEAS Master Series”, wypełnianie gniazda formy wtryskowej, skurcz prasowniczy rocyklatu, paczenie się kształtki
M. Heneczkowski (547.1 KB)
Symulacja wtryskiwania wielokrotnie przetwarzanych wybranych termoplastów