English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

P. Palutkiewicz

Symulacje komputerowe procesu wtryskiwania porującego

Polimery 2015, nr 2, 132


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2015.132

Streszczenie

Przeprowadzono symulacje procesu wtryskiwania mikroporującego MuCell, w których wykorzystano program komputerowy Moldflow Plastics Insight 5.0. Dokonano analizy wpływu rodzaju tworzywa igrubości ścianki wypraski na jej strukturę porowatą, naprężenie i odkształcenie oraz wartość skurczu objętościowego. Wyniki porównano z zależnościami odnoszącymi się do procesu wtryskiwania z wykorzystaniem chemicznego środka porującego. Stwierdzono, że wysokość gniazda formującego wywiera istotny wpływ na rozkład temperatury iciśnienia wtryskiwanego tworzywa, atakże na wymiary i rozkład porów w wypraskach. Zastosowanie opisywanej metody wtryskiwania mikroporującego pozwala na znaczne zredukowanie czasu i ciśnienia docisku, a tym samym skrócenie czasu całego cyklu wtryskiwania.


Słowa kluczowe: wtryskiwanie porujące, wtryskiwanie mikroporujące, symulacje komputerowe


e-mail: palutkiewicz@ipp.pcz.pl

P. Palutkiewicz (1.3 MB)
Symulacje komputerowe procesu wtryskiwania porującego