English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

A. Sawicka, E. Oledzka, M. Sobczak, W. Kołodziejski

Synteza biodegradowalnych poliestrów z zastosowaniem katalizatorów i inicjatorów naturalnych

Polimery 2017, nr 9, 633


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2017.633

Streszczenie
Artykuł stanowi przegląd literatury dotyczącej wykorzystania związków pochodzenia naturalnego i nietoksycznych jako inicjatorów i/lub katalizatorów polimeryzacji z otwarciem pierścienia (ROP) cyklicznych estrów prowadzącej do otrzymania biodegradowalnych i bioresorbowalnych poliestrów stosowanych w medycynie i farmacji. Dokonano klasyfikacji naturalnych inicjatorów ROP na zawierające funkcyjne grupy aminowe lub hydroksylowe. Opisano również możliwość zastosowania związków naturalnych jako kokatalizatorów ROP oraz naturalnych katalizatorów organicznych tego procesu.
Słowa kluczowe: polimer biodegradowalny, koniugat wielkocząsteczkowy, prolek wielkocząsteczkowy, polimeryzacja z otwarciem pierścienia (ROP), katalizator, naturalny inicjator
e-mail: eoledzka@wum.edu.pl
A. Sawicka, E. Oledzka, M. Sobczak, W. Kołodziejski (1.32 MB)
Synteza biodegradowalnych poliestrów z zastosowaniem katalizatorów i inicjatorów naturalnych