English version
Drukuj

Synteza cieczy jonowych

Tematyka badawcza


  • Opracowanie metod syntezy i metod analitycznych czwartorzędowych soli amoniowych - cieczy jonowych
  • Zastosowanie cieczy jonowych jako katalizatorów w wybranych reakcjach chemicznych
  • Synteza amoniowych cieczy jonowych z anionem organicznym (mleczanowym, migdalanowym, sacharynianowym, acesulfamianowym, prolinianowym), nowoczesnych związków wykazujących działanie bakteriobójcze i grzybobójcze

Kontakt


mgr inż. Anna Wiśniewska
tel. +48 22 568 21 92