English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

Z. Florjańczyk, A. Chudzik, A. Frydrych, K. Rucińska

Synteza i analiza struktury kopolimerów kwasu mlekowego i kwasu cytrynowego

Polimery 2017, nr 5, 335


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2017.335

Streszczenie
Badano procesy kondensacji kwasów cytrynowego i mlekowego w stopie oraz metodą sprzęgania w obecności dicykloheksylokarbodiimidu. Otrzymane produkty analizowano za pomocą technik magnetycznego rezonansu jądrowego (1H NMR), spektroskopii mas (MALDI ToF) oraz chromatografii żelowej (GPC). Wykazano, że kondensacja w stopie prowadzi na ogół do skomplikowanej mieszaniny kopolimerów oraz homopolimerów kwasu mlekowego. Połączenie obu metod pozwala natomiast otrzymać, z wysoką wydajnością, kopolimery o budowie rozgałęzionej o wagowo średnich masach molowych 9–27 kg/mol i wartościach Mw/Mn = 1,3–2,0. Metodą sprzęgania uzyskano także amfifilowe kopolimery zawierające hydrofobowy rdzeń złożony z merów kwasów cytrynowego i mlekowego oraz hydrofilowe segmenty polioksyetylenowe. Produkty te tworzą w wodzie stabilne koloidalne dyspersje o średnicach cząstek rzędu 50–500 nm.
Słowa kluczowe: kwas mlekowy, kwas cytrynowy, polimery rozgałęzione, polimery amfifilowe
e-mail: evala@ch.pw.edu.pl
Z. Florjańczyk, A. Chudzik, A. Frydrych, K. Rucińska (1.06 MB)
Synteza i analiza struktury kopolimerów kwasu mlekowego i kwasu cytrynowego. Cz. 1
Z. Florjańczyk, A. Chudzik, A. Frydrych, K. Rucińska (1.38 MB)
Synteza i analiza struktury kopolimerów kwasu mlekowego i kwasu cytrynowego. Cz. 2