English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

Z. Florjańczyk, A. Frydrych, A. Chudzik, K. Rucińska, M. Basamon

Synteza i charakterystyka kopolimerów o kształcie gwiazdy
otrzymanych z kwasu mlekowego i monomerów heterocyklicznych (j.ang.)

Polimery 2017, nr 4, 291


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2017.291

Streszczenie
Opisano dwustopniową metodę syntezy gwieździstych kopolimerów kwasu mlekowego z monomerami heterocyklicznymi. Na pierwszym etapie w wyniku kondensacji kwasów o konfiguracji L lub D w obecności pentaerytrytu otrzymano rozgałęzione rdzenie zakończone grupami hydroksylowymi. Na etapie drugim do rdzeni dobudowywano mery węglanu trimetylenu lub L-laktydu w reakcji polimeryzacji katalizowanej 2-etyloheksanianem cyny(II). Stwierdzono, że polimeryzacja prowadzona w temp. 130 °C skutkuje powstaniem kopolimerów o budowie blokowej, natomiast w wyższej temperaturze struktura ramion może się zmieniać wskutek procesów transestryfikacji. Badania DSC kopolimerów blokowych wykazały, że segmenty poli(węglanu trimetylenowego) i poli(kwasu mlekowego) tworzą jednorodną fazę amorficzną, a segmenty zawierające mery kwasu mlekowego o różnej konfiguracji tworzą krystaliczne stereokompleksy o temperaturze topnienia w zakresie 180–190 °C.
Słowa kluczowe: kopolimery kwasu mlekowego, polimery gwieździste, stereokompleksy
e-mail: evala@ch.pw.edu.pl
Z. Florjańczyk, A. Frydrych, A. Chudzik, K. Rucińska, M. Basamon (852.9 KB)
Synteza i charakterystyka kopolimerów o kształcie gwiazdy otrzymanych z kwasu mlekowego i monomerów heterocyklicznych (j.ang.)