English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

D. Bogdał, M. Warzała, J. Pielichowski, J. Sanetra


Synteza i polimeryzacja metakrylanów alkilowych z karbazolowymi grupami bocznymi

Komunikat szybkiego druku (wersja angielska)

Polimery 1999, nr 2, 146


DOI:dx.doi.org/10.14314/polimery.1999.146


Streszczenie

Otrzymano cztery metakrylany ω-(9-karbazolilo)alkilowe wychodząc z ω-(9-bromoalkilo)karbazoli oraz soli metalu alkalicznego z kwasem metakrylowym. Metakrylany te poddano polimeryzacji w toluenie, stosując AIBN jako inicjator. Ciężary cząsteczkowe otrzymanych polimerów oznaczono metodą GPC (tabela 2). Stwierdzono, że widma fotoluminescencyjne w fazie stałej uzyskanych polimerów i użytego do porównania poliwinylokarbazolu są podobne. Natężenie emisji zależy od długości łańcucha alkilowego (C2—Cs) i wzrasta wraz ze zwiększeniem jego długości.


Słowa kluczowe: metakrylany ω-(9-karbazolilo)alkilowe, polimeryzacja rodnikowa, widma fotoluminescencyjne
Zainteresowanych dostępem do pełnej wersji artykułu prosimy o kontakt z redakcją polimery@ichp.pl