English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

U. Kwolek, K. Wójcik, M. Janiczek, M. Nowakowska, M. Kepczynski

Synteza i właściwości antybakteryjne czwartorzędowej amoniowej pochodnej polietylenoiminy (j.ang.)

Polimery 2017, nr 4, 311


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2017.311

Streszczenie
Zsyntetyzowano czwartorzędową amoniową pochodną rozgałęzionej polietylenoiminy (bPEI-met) i badano jej działanie antybakteryjne przeciwko bakteriom Gram-dodatnim na przykładzie gronkowca złocistego (Staphylococcus aureus) i Gram-ujemnym na przykładzie pałeczki okrężnicy (Escherichia coli). Wyznaczono wartości minimalnego stężenia hamującego (MIC) i minimalnego stężenia bakteriobójczego (MBC) bPEI-met w stosunku do obu wymienionych szczepów bakterii. Wyniki tych badań sugerują, że bPEI-met może być rozważana jako alternatywa dla antybiotyków w zwalczaniu wybranych szczepów bakterii, szczególnie tych, które charakteryzują się antybiotykoopornością.
Słowa kluczowe: polietylenoimina, polikation, liposomy, minimalne stężenie hamujące, minimalne stężenie bakteriobójcze
e-mail: kepczyns@chemia.uj.edu.pl
U. Kwolek, K. Wójcik, M. Janiczek, M. Nowakowska, M. Kepczynski (603.3 KB)
Synteza i właściwości antybakteryjne czwartorzędowej amoniowej pochodnej polietylenoiminy (j.ang.)