English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

D. Pietkiewicz, Z. Rosłaniec


Synteza kopoli(estro-amidów) z wykorzystaniem α, ω-di (3-aminopropylo)oligotetrahydrofuranu i ich charakterystyka

Polimery 1999, nr 2, 115


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.1999.115


Streszczenie

Przedstawiono syntezę i charakterystykę nowych bezładnych kopoli(estro-amidów) (PAE) otrzymanych dwuetapową metodą transestryfikacji i polikondensacji w stanie stopionym. Do syntez zastosowano oligoeter zakończony grupami aminowymi [ α, ω-di(3-aminopropylo) oligotetrahydrofuran] o trzech różnych wartościach ciężaru cząsteczkowego (M =750,1100 lub 2100 g/mol). Sekwencje oligoestrowe były zbudowane z oligo(tereftalanu butylenu) (PBT). Otrzymane kopoli(estro-amidy) poddano badaniom metodami różnicowej kalorymetrii skaningowej (DSC), dynamicznej analizy termomechanicznej (DMTA) oraz podstawowym badaniom właściwości fizycznych i mechanicznych. Na podstawie wyników DSC stwierdzono, że PAE charakteryzują się dwiema wartościami temperatury zeszklenia Tg (w obszarze nisko- i wysokotemperaturowym — tabela 1, rys. 1—3), co powiązano z dwufazowym charakterem tych produktów. Stała wartość Tg w obszarze niskotemperaturowym świadczy o stałym składzie fazy polieterowej bez względu na skład kopolimeru (rys. 4). Również analiza DMTA potwierdziła heterofazową strukturę PAE i związane z nią właściwości elastoplastyczne (rys.7—12). Duże wydłużenie względne przy zerwaniu, duża elastyczność oraz mała twardość PAE zawierających 50—60% mas. oligoeterodiaminy o M = 2100(tabela 2, próbki 11 i 12) są charakterystyczne dla elastomerów.
Słowa kluczowe: kopoli(estro-amidy), kopolimery bezładne, kopoli(etero-blok-amidoestry), elastomery termoplastyczne, właściwości termiczne i mechaniczne
Zainteresowanych dostępem do pełnej wersji artykułu prosimy o kontakt z redakcją polimery@ichp.pl