English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

B. Mossety-Leszczak, P. Wojciechowski, H. Galina, J. Ulański

Synteza monomerów epoksydowych zawierających grupy mezogeniczne

– Komunikat szybkiego druku (j. ang.)

Polimery 2001, nr 5, 377


Streszczenie

Opracowano dwuetapowy sposób otrzymywania nowych rodzajów monomerów diepoksydowych i diolefinowych wykazujących właściwości ciekłych kryształów (LC). Synteza obejmowała estryfikację 4-hydroksybenzoesanu 4-hydroksyfenylu lub 4,4'-bifenolu (I) kwasem 4-pentenowym (II) oraz następne epoksydowanie powstałych diolefin kwasem m-chloroperoksybenzoesowym. Strukturę otrzymanych produktów potwierdziły widma FTIR i 1H-NMR. W monomerach 2b, 3a i 3b (por. schematy reakcji) stwierdzono występowanie mezofaz (badania z zastosownniem mikroskopu polaryzacyjnego z ogrzewanym stolikiem), natomiast produkt estryfikacji I kwasem II nie wykazał obecności mezofaz. Metodami DSC i analizy termooptycznej wyznaczono wartości temperatury przemian fazowych [typu krystaliczna-mezomorficzna (LC) i me­zomorficzna-izotropowa] (tabela 1).


Słowa kluczowe: grupy mezogeniczne, ciekłokrystaliczne monomery epoksydowe, estryfikacja, epoksydowanie
B. Mossety-Leszczak, P. Wojciechowski, H. Galina, J. Ulański (151.8 KB)
Synteza monomerów epoksydowych zawierających grupy mezogeniczne – Komunikat szybkiego druku (j. ang.)