English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

P. Chmielarz

Synteza pięcioramiennych polimerów gwiaździstych o dużym ciężarze
cząsteczkowym metodą ulepszonej kontrolowanej elektrochemicznie
polimeryzacji rodnikowej z przeniesieniem atomu (j.ang.)

Polimery 2017, nr 9, 642


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2017.642

Streszczenie
Stosując ulepszoną odmianę uproszczonej kontrolowanej elektrochemicznie polimeryzacji rodnikowej z przeniesieniem atomu (seATRP) otrzymano polimery gwiaździste z wykorzystaniem α-D-glukozy (GL) jako rdzenia i akrylanu oligooskyetylenu (OEGA) jako składowej ramion. Syntezę prowadzono w warunkach elektrolizy preparatywnej, z zastosowaniem bardzo małych stężeń katalizatora – na poziomie 40 ppm. Zbadano możliwości zmniejszenia rozmiaru katody platynowej w układzie reakcyjnym w stosunku do dotychczas używanych. Wykazano, że zmniejszenie to nie ma istotnego wpływu na szybkość polimeryzacji realizowanej w warunkach stałego potencjału/natężenia prądu. Zastosowane rozwiązanie jest łatwiejsze i tańsze niż stosowanie innych kosztownych katod nieplatynowych, takich jak Au lub Fe. Wyniki analiz wykonanych metodami magnetycznego rezonansu jądrowego (1H NMR) i chromatografii żelowej (GPC) potwierdziły, że kontrolowana elektrochemicznie polimeryzacja OEGA przebiegała w sposób umożliwiający sterowanie tym procesem.
Słowa kluczowe: synteza polimerów, polimery gwiaździste na bazie glukozy, uproszczona kontrolowana elektrochemicznie polimeryzacja rodnikowa z przeniesieniem atomu, ulepszona katoda
e-mail: p_chmiel@prz.edu.pl
P. Chmielarz (1.74 MB)
Synteza pięcioramiennych polimerów gwiaździstych o dużym ciężarze cząsteczkowym metodą ulepszonej kontrolowanej elektrochemicznie polimeryzacji rodnikowej z przeniesieniem atomu (j.ang.)