English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

M. Szołyga, M. Dutkiewicz, B. Marciniec, H. Maciejewski

Synteza reaktywnych żywic siloksanowo-silseskwioksanowych

Polimery 2013, nr 10, 766


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2013.766

Streszczenie

Na drodze kondensacji hydrolitycznej otrzymano serię żywic siloksanowo-silseskwioksanowych z węzłami sieci w postaci struktur POSS Q8, zawierających reaktywne grupy SiH obecne w mostkach siloksanowych łączących cząsteczki silseskwioksanu (POSS). Przebadano wpływ stechiometrii reagentów (POSS/dichlorometylosilan) na strukturę syntezowanego materiału. Przeprowadzono próby addycji grup SiH do wiązań wielokrotnych w olefinach, w reakcji hydrosililowania alkoholu allilowego. Otrzymano serię żywic zawierających w swojej strukturze reaktywne grupy funkcyjne, potencjalnie zdolne do oddziaływania z polimerami organicznymi, oraz jednostki Q8 POSS. Materiały tego typu mogą stanowić tańszą ale pełnowartościową alternatywę dla typowych POSS.


Słowa kluczowe: żywice siloksanowe, kondensacja hydrolityczna, hydrosililowanie


e-mail: marcinb@amu.edu.pl

M. Szołyga, M. Dutkiewicz, B. Marciniec, H. Maciejewski (179.7 KB)
Synteza reaktywnych żywic siloksanowo-silseskwioksanowych