English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

A. Prociak, M. Figura

Sztywne pianki poliuretanowe spieniane za pomocą proforów nowej generacji (j. ang.)

Polimery 2003, nr 7-8, 565


Streszczenie

Zbadano sztywne pianki poliuretanowe spieniane trzema różnymi poroforami fizycznymi: cyklopentanem, chlorofluorowęglowodorem HCFC-141b (wycofywanym z użycia) oraz mieszaniną fluorowęglowodorów HCF-365/227 (93% mas. 1,1,1,3,3-pentafluorobutanu + 7% mas. 1,1,1,2,2,3,3-heptafluoropropanu) (tabela 1). Oceniono wpływ rodzaju i zawartości tych poroforów na użytkowe właściwości pianek (charakterystyka mechaniczna, gęstość, zawartość zanikniętych komórek, absorpcja wody, stabilność wymiarowa, współczynnik przewodzenia ciepła – rys. 1 i 2, tabela 2). Stwierdzono, że pianki spieniane za pomocą cyklopentanu i HFC 365/227 pod niemal żadnym względem nie ustępują piankom z udziałem dotychczas stosowanego poroforu HCFC-141b, a niekiedy je nawet przewyższają.


Słowa kluczowe: pianki poliuretanowe, porofory, właściwości użytkowe, starzenie

A. Prociak, M. Figura (394.7 KB)
Sztywne pianki poliuretanowe spieniane za pomocą proforów nowej generacji (j. ang.)