English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

Y.-H. Cai, L.-S. Zhao

Szybkość krystalizacji poli(kwasu L-mlekowego) inicjowanej N,N’-bis(benzoilo)dodekanodihydrazydem (j. ang.)

Polimery 2018, nr 11-12, 815


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2018.11.10

Streszczenie

Oceniano wpływ nowo opracowanego organicznego środka zarodkującego – N,N’-bis(benzoilo)dodekanodihydrazydu (BADH) – na krystalizację poli(kwasu L-mlekowego) (PLLA). Wyniki badania nieizotermicznej krystalizacji PLLA wskazują, że dodatek BADH silnie przyspiesza krystalizację w stopie, a zwiększenie ilości BADH w stopionym PLLA skutkuje jego efektywniejszą krystalizacją. Dodatek BADH w takim samym stężeniu opóźnia jednak zimną krystalizację PLLA, pik temperatury krystalizacji poszerza się i przesuwa w kierunku większych wartości temperatury. Chociaż zwiększenie szybkości chłodzenia może zmniejszać gęstość zarodkowania, to dodatek 2–3 % mas. BADH do PLLA w tych warunkach zwiększa szybkość krystalizacji, przy szybkości chłodzenia nawet do 20 °C/min. Wpływ końcowej temperatury topnienia stopu na szybkość krystalizacji był istotny; stwierdzono, że optymalną temperaturą topnienia PLLA z BADH jest 190 °C. Badania kinetyki izotermicznej krystalizacji wykazały, że próbka PLLA/3% BADH charakteryzuje się najmniejszą wartością t 1/2 w temperaturze 115 °C. Obliczenia w programie DMol³ granicznej molekularnej energii orbitalnej potwierdziły, że podczas topienia mieszanki PLLA i BADH łatwiej dochodzi do interakcji niż podczas topienia czystego PLLA, co wskazuje, że prawdopodobnym mechanizmem zarodkowania jest zarodkowanie chemiczne.


Słowa kluczowe: poli(kwasmlekowy), efekt zarodkowania, przebieg krystalizacji, dihydrazyd dodekanodiowy, mechanizm zarodkowania
Y.-H. Cai, L.-S. Zhao (418.6 KB)
Szybkość krystalizacji poli(kwasu L-mlekowego) inicjowanej N,N’-bis(benzoilo)dodekanodihydrazydem