English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

T. Sakai

Technologia wytłaczania ślimakowego — przeszłość, teraźniejszość i przyszłość (j. ang.)

Polimery 2013, nr 11-12, 847


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2013.847

Streszczenie

Wytłaczanie odgrywa bardzo ważną rolę w przetwarzaniu polimerów, jako jedna z podstawowych technologii otrzymywania produktów, takich jak: rury, części samochodowe, folie, itp. W tej pracy przedstawiono historię i najnowsze osiągnięcia technologii wytłaczania, koncentrując się głównie na tematyce dotyczącej Japonii. Wytłaczarki ślimakowe były stosowane od dawna, począwszy od przetwórstwa spożywczego do przetwórstwa gumy i tworzyw sztucznych, a obecnie znajdują również zastosowanie w procesach, takich jak mieszanie składników, przędzenie włókien, wytwarzanie cienkich błon, formowanie z rozdmuchiwaniem i formowanie wtryskowe. Najnowsze technologie wytłaczania pozwalają na precyzyjny dobór warunków umożliwiających otrzymywanie polimerów i nanokompozytów o wymaganych właściwościach, np. morfologii/strukturze, jak również uzyskanie znacznej poprawy wydajności produkcji i oszczędności energii. Obecnie technologie wytłaczania rozwijają się w dwu kierunkach. Jeden kierunek prowadzi do uzyskiwania coraz większych wydajności na coraz większych liniach technologicznych. Drugi natomiast ma na celu wytwarzanie produktów funkcjonalnych o specjalnych właściwościach, takich jak nanokompozyty czy mieszaniny polimerowe charakteryzujące się określoną morfologią w nanoskali. Przegląd ten obejmuje także najnowsze postępy w technologiach wytłaczania zgodnych z zasadami zrównoważonego rozwoju i służących przetwarzaniu przyjaznych dla środowiska biopolimerów, takich jak np. poli(kwas mlekowy) (PLA).


Słowa kluczowe: wytłaczanie ślimakowe, włókno wzmacniające, nanokompozyty, mieszaniny polimerowe, reaktywne przetwarzanie, wytłaczanie folii


e-mail: mtsakai@ipc.shizuoka.ac.jp

T. Sakai (953.9 KB)
Technologia wytłaczania ślimakowego — przeszłość, teraźniejszość i przyszłość (j. ang.)