English version
Drukuj

Technologia wytwarzania hybrydowych wodnych dyspersji silikonowo-akrylowych w zastosowaniu jako spoiwa farb dla budownictwa

Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

NCBiR logo


Projekt realizowany w ramach PROGRAMU BADAŃ STOSOWANYCH (III konkurs)


Technologia wytwarzania hybrydowych wodnych dyspersji silikonowo-akrylowych

w zastosowaniu jako spoiwa farb dla budownictwa


Projekt realizowany w ramach umowy nr PBS3/B1/8/2015 przez Konsorcjum w składzie:

1. Instytut Chemii Przemysłowej im. prof. Ignacego Mościckiego - Lider

2. ICHEMAD-Profarb Sp. z o.o.

3. Synthos Dwory 7 Sp. z o.o. sp. jawna

4. D&R Dispersions & Resins sp. z o.o.Okres realizacji zadań:

kwiecień 2015 – marzec 2019

Wysokość dofinansowania projektu:

1 636 444 PLN

Wysokość dofinansowania zadania realizowanego w IChP:1 099 073 PLN


Kierownik projektu:


dr hab. inż. Janusz Kozakiewicz, prof. IChP

tel. +48 22 633 92 91


Streszczenie

Celem projektu jest opracowanie w skali pilotowej i półtechnicznej technologii otrzymywania metodą polimeryzacji emulsyjnej nowej wodnej dyspersji silikonowo-akrylowej o hybrydowej budowie cząstek o rozmiarach ok. 100 nm przeznaczonej jako spoiwo do farb wodno-dyspersyjnych do zastosowania w budownictwie, zwłaszcza na elewacje zewnętrzne budynków. Zastosowanie nowej dyspersji umożliwi poprawę właściwości użytkowych farb silikonowo-akrylowych produkowanych obecnie głównie z wykorzystaniem mieszanin dyspersji styrenowo-akrylowych i silikonowych, co pogarsza mieszalność pigmentu i jest przyczyną rozwarstwiania się farby podczas przechowywania oraz brak jednorodności struktury powłok i ich odporności na zabrudzenia. Cel projektu będzie zrealizowany poprzez określenie wpływu metody syntezy oraz składu części silikonowej i akrylowej na właściwości i strukturę cząstek dyspersji oraz uzyskanych z niej powłok i farb i następnie wybór optymalnego rozwiązania i przeniesienie skali procesu.