English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

P. Sajkiewicz, A. Wasiak

Temperaturowa kalibracja różnicowego kalorymetru 605

firmy Unipan–Termal w trybie chłodzenia (wersja angielska)

Polimery 2000, nr 9, 614


Streszczenie

Opisano zastosowanie nowej metody kalibracji temperaturowej [5] różnicowego kalorymetru skaningowego w trybie chłodzenia na przykładzie kalorymetru 605 M firmy Unipan-Termal. Stwierdzono, że wynik pomiaru zależy od szybkości zmiany temperatury (chłodzenie próbki), masy próbki oraz zastosowania dodatkowego czynnika chłodzącego (ciekłego azotu). Metoda kalibracji podczas chłodzenia może mieć znaczenie w badaniach nieizotermicznej krystalizacji materiałów krystalizujących powoli, np. polimerów.
Słowa kluczowe: różnicowy kalorymetr skaningowy, kalibracja temperaturowa w trybie chłodzenia, wpływ szybkości zmian temperatury i masy próbki, obecność dodatkowego chłodziwa
P. Sajkiewicz, A. Wasiak (576.7 KB)
Temperaturowa kalibracja różnicowego kalorymetru 605 firmy Unipan–Termal w trybie chłodzenia (wersja angielska)