English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

A. Ziabicki

Teoria zarodkowania krystalizacji polimerów.

Cz. II. Wielowymiarowa teoria i przykłady jej stosowania

Polimery 2000, nr 9, 581


Streszczenie

Omówiono podstawy uogólnionej, wielowymiarowej teorii zarodkowania przemian fazowych. Teoria ta traktuje zarodkowanie jako ruch agregatów molekularnych w N-wymiarowej przestrzeni konfiguracyjnej obejmującej n wymiarów agregatu, 3 kąty orientacji (kąty Eulera), położenie środka masy, a także k zmiennych charakteryzujących budowę wewnętrzną agregatu. Przewiduje ona nowe mechanizmy zarodkowania, polegające na rotacji, translacji agregatów w zewnętrznym polu potencjalnym, a także zmianach struktury wewnętrznej (np. przez eliminację defektów). Przedyskutowano przykłady zastosowań tej teorii, mianowicie: selektywną krystalizację w układzie zorientowanym, selektywne topnienie kryształów pod naprężeniem, krystalizację w polu elektrycznym oraz krystalizację w polu grawitacyjnym ultrawirówki. Omówiono także następujące zagadnienia związane z molekularną budową kryształów polimerowych (tzw. morfologię krystalizacji): modele kryształów polimerowych oraz wpływ stężenia polimeru na morfologię kryształów polimerowych o mieszanej budowie morfologicznej (złożonych z segmentów sfałdowanych i wiązkowych).
Słowa kluczowe: zarodkowanie termiczne i atermiczne, pole orientujące, pole potencjalne, przestrzeń konfiguracyjna, morfologia krystalizacji, modele kryształów polimerowych
A. Ziabicki (855.8 KB)
Teoria zarodkowania krystalizacji polimerów. Cz. II. Wielowymiarowa teoria i przykłady jej stosowania