English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

A. K. Antosik, P. Ragańska, Z. Czech

Termiczne sieciowanie samoprzylepnych klejów silikonowych nadtlenkami organicznymi

Polimery 2014, nr 11/12, 792


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2014.792

Streszczenie

Badano wpływ zawartości (0,5—3,0 % mas.) związków sieciujących — nadtlenku benzoilu (BPO) oraz nadtlenku dichlorobenzoilu (DClBPO) — na proces sieciowania wybranych samoprzylepnych klejów silikonowych (Si-PSA). Wszystkie badane samoprzylepne kleje silikonowe charakteryzowały się doskonałą adhezją oraz dużą wartością kohezji. W większości przypadków zwiększenie udziału związków sieciujących wpływało na zwiększenie kohezji i na zmniejszenie adhezji kleju. Stwierdzono, że odpowiedni dobór nadtlenku organicznego pozwala na uzyskanie określonych wartości kohezji i adhezji silikonowych klejów samoprzylepnych.


Słowa kluczowe: samoprzylepne kleje silikonowe (Si-PSA), adhezja, kohezja, przylepność, sieciowanie termiczne, nadtlenek benzoilu, nadtlenek dichlorobenzoilu


e-mail: lunatyk88@interia.pl

A. K. Antosik, P. Ragańska, Z. Czech (1.08 MB)
Termiczne sieciowanie samoprzylepnych klejów silikonowych nadtlenkami organicznymi