English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

A. Utrata-Wesołek, N. Oleszko-Torbus, M. Bochenek, D. Kosowski, A. Kowalczuk, B. Trzebicka, A. Dworak


Termoczułe powierzchnie polimerowe i ich zastosowanie w inżynierii tkankowej (j.ang.)
Polimery 2018, nr 5, 328

DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2018.5.1

Streszczenie

Praca stanowi przegląd literatury dotyczącej syntezy termoczułych powierzchni polimerowych i ichzastosowania w inżynierii tkankowej. Omówionocztery klasy termoczułych polimerów: poli(N-izopropyloakryloamidy),poli(metakrylany glikoli oligoetylenowych), polioksazoliny i polietery, w tymprzede wszystkim poliglicydol. Opisano syntetyczne szlaki prowadzące do termoczułych warstw stabilnie i kowalencyjnie związanych ze stałym podłożem. Przeanalizowano zależności między strukturą warstw a ich oddziaływaniem z komórkami. Omówiono chemiczne(kopolimeryzacja, dołączenie do polimerubiologicznie aktywnego związku) i fizyczne (modelowanie, morfologiapowierzchni) modyfikacje powierzchni polimerowych oraz ich związek ze wzrostem i odczepianiem komórek.Przedstawiono również zastosowanie wyhodowanychi odczepionych od termoczułych powierzchni komórek w postaci arkusza wleczeniu różnych chorób.


Słowa kluczowe: termoczułe powierzchnie, polimery inteligentne, hodowlakomórek, inżynieria ­tkankowa, poli(N-izopropyloakryloamid),poli(metakrylany glikoli oligoetylenowych), polioksazoliny, poliglicydol
e-mail: autrata@cmpw-pan.edu.pl
A. Utrata-Wesołek, N. Oleszko-Torbus, M. Bochenek, D. Kosowski, A. Kowalczuk, B. Trzebicka, A. Dworak (466.9 KB)
Termoczułe powierzchnie polimerowe i ich zastosowanie w inżynierii tkankowej (j.ang.)