English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

Ł. Korach, K. Czaja, D. Truszczyński, A. Wiśniewski, A. Bańkowski, D. Włodarczyk

Test starzenia atmosferycznego kompozytów polipropylenu (wersja angielska)

Komunikat szybkiego druku

Polimery 2000, nr 7-8, 551


Streszczenie

Polipropylen „Malen P” czysty (a), kompozyty na jego podstawie napełniane (20% mas.) kredą lub talkiem (b) oraz produkty te stabilizowane dodatkowo stabilizatorem UV typu HALS („Tinuvin 791”) (c) poddano badaniom laboratoryjnego starzenia atmosferycznego. Badane próbki poddawano działaniu promieniowania ultrafioletowego w dawkach do 950 MJ/m2, w zaprogramowanych warunkach temperatury, wilgotności oraz nadeszczania.

Postęp fotodegradacji polimeru śledzono na podstawie zmian ciężaru cząsteczkowego, jego rozkładu (GPC) oraz wybranych właściwości mechanicznych (wydłużenia względnego, naprężenia zrywającego, udarności z karbem). Określono również odporność próbek badanych białych kompozytów na zażółcenie spowodowane działaniem światła. Stwierdzono, że kreda jest lepszym napełniaczem niż talk; stabilizuje ona właściwości mechaniczne i polepsza odporność na zmianę barwy. Dodatkowe zastosowanie stabilizatora UV zwiększa odporność na działanie czynników degradujących, prawdopodobnie w wyniku tworzenia warstwy ochronnej na powierzchni napełniacza, ograniczając tym samym negatywne działanie zanieczyszczeń zwykle obecnych w napełniaczu.
Słowa kluczowe: fotodegradacja, starzenie atmosferyczne, polipropylen, dodatki, stabilizatory HALS
Ł. Korach, K. Czaja, D. Truszczyński, A. Wiśniewski, A. Bańkowski, D. Włodarczyk (449.8 KB)
Test starzenia atmosferycznego kompozytów polipropylenu (wersja angielska) — Komunikat szybkiego druku