English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

J. Jakubiak, J. F. Rabek

Trójwymiarowa (3D) fotopolimeryzacja w stereolitografii.

Cz. I. Podstawy trójwymiarowej fotopolimeryzacji (wersja angielska)

Polimery 2000, nr 11-12, 759


Streszczenie

Dokonano przeglądu (77 odsyłaczy) podstaw trójwymiarowej fotopolimeryzacji (3DP) ze szczególnym uwzględnieniem receptur żywic (fotoinicjatory i monomery) przeznaczonych dla stereolitografii, multifotonowej 3DP, optymalizacji parametrów 3DP, skurczu objętościowego (kontrakcji) i zniekształcenia kłębków oraz zastosowań 3DP do modeli stereolitograficznych.
Słowa kluczowe: fotopolimeryzacja trójwymiarowa, mechanizm, fotoinicjatory, żywice do stereolitografii
J. Jakubiak, J. F. Rabek (1.23 MB)
Trójwymiarowa (3D) fotopolimeryzacja w stereolitografii. Cz. I. Podstawy trójwymiarowej fotopolimeryzacji (wersja angielska)