English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

L.-A. Linden, J. Jakubiak

Trójwymiarowa (3D) fotopolimeryzacja w stereolitografii.

Cz. III. Zastosowania laserowo pobudzanej fotopolimeryzacji i trójwymiarowej stereolitografii w medycynie (j. ang.)

Polimery 2001, nr 4, 227


Streszczenie

W przeglądzie literaturowym (40 odsyłaczy z okresu 1982-1999) omówiono: (a) mikrochirurgiczne zastosowania pobudzanej laserowo fotopolimeryzacji ilustrowane przykładem korekty in vivo kolana (rys. 1) oraz poprawienia lub wzmocnienia wiązadeł w ścięgnach (rys. 2); (b) zastosowania 3D CAD-CAM w chirurgii do otrzymywania obrazów o wysokiej rozdzielczości wewnętrznych części ciała z wykorzystaniem komputerowo wspomaganej tomografii i magnetycznego rezonansu w sprzęgnięciu z układami pospiesznego wytwarzania prototypu i urządzeniami do stereolitografii (rys. 3-5); (c) projektowanie i wytwarzanie implantów ortopedycznych (rys. 7, 8) z wykorzystaniem układów 3D CAD-CAM. Kompozyty na podstawie fotopolimeryzowanych żywic stosowane jako implanty stwarzają jeszcze poważne problemy natury biologicznej i postęp w tej dziedzinie, wprawdzie znaczny, jest wciąż niedostateczny.


Słowa kluczowe: laserowo pobudzana fotopolimeryzacja. trójwymiarowa stereolitografia, zastosowania w mikrochirurgii

L.-A. Linden, J. Jakubiak (388.6 KB)
Trójwymiarowa (3D) fotopolimeryzacja w stereolitografii. Cz. III. Zastosowania laserowo pobudzanej fotopolimeryzacji i trójwymiarowej stereolitografii w medycynie (j. ang.)