English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

J. Krajenta, A. Pawlak, A. Gałęski

Tworzenie się nanowłókien polipropylenowych w wyniku deformacji

w stanie stałym podczas mieszania ze stopionym polietylenem

Komunikat szybkiego druku (j. ang.)

Polimery 2015, nr 10, 664


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2015.664

Streszczenie

Opisano nową metodę otrzymywania nanokompozytów w pełni polimerowych (z ang. all-polymer). W metodzie tej wykorzystuje się zwiększoną zdolność do odkształcania polimeru mającego ograniczoną liczbę splątań w fazie amorficznej. Polimer w stanie stałym miesza się z drugim stopionym polimerem, a siły występujące podczas mieszania powodują przekształcanie się ziaren stałego polimeru w nanowłókna. Po zestaleniu matrycy powstaje w pełni polimerowy nanokompozyt. Skuteczność metody pokazano na przykładzie kompozytu polietylenu o bardzo dużym ciężarze cząsteczkowym (PE-UHMW) zawierającego nanowłókna polipropylenu (PP) wytworzone in situ w procesie mieszania.
Słowa kluczowe: polipropylen, polietylen, nanokompozyty w pełni polimerowe, zapętlenia
e-mail: apawlak@cbmm.lodz.pl
J. Krajenta, A. Pawlak, A. Gałęski (304.8 KB)
Tworzenie się nanowłókien polipropylenowych w wyniku deformacji w stanie stałym podczas mieszania ze stopionym polietylenem (j. ang.)