English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

R. Sikora


Tworzywa, ich przetwórstwo i my

Polimery 1999, nr 2, 095


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.1999.095


Streszczenie

Omówiono historię przetwórstwa tworzyw wielkocząsteczkowych, podkreślając rolę pionierów jego rozwoju; scharakteryzowano przy tym działalność wybitnych i zasłużonych badaczy polskich. Przedstawiono cele przetwórstwa, charakterystykę zjawisk występujących w trakcie tego procesu oraz klasyfikację metod przetwórstwa (rys. 2). Szczególny nacisk położono na autonomię przetwórstwa jako dziedziny wiedzy. Sporo miejsca poświęcono cybernetycznemu ujęciu przetwórstwa — relacjom pomiędzy wielkościami wejściowymi i wyjściowymi (rys. 3 i 4). Omówiono jednostkowe zużycie energii podczas przetwórstwa (por. tabelę 1). Scharakteryzowano wreszcie piśmiennictwo światowe i krajowe o tematyce przetwórczej oraz ustosunkowano się do wyzwań stawianych przetwórstwu tworzyw wielkocząsteczkowych przez współczesną cywilizację.


Słowa kluczowe: tworzywa wielkocząsteczkowe, rozwój przetwórstwa, klasyfikacja metod przetwórczych, cybernetyczne ujęcie przetwórstwa, jednostkowe zużycie energii

Zainteresowanych dostępem do pełnej wersji artykułu prosimy o kontakt z redakcją polimery@ichp.pl