English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

S. Miertus, X. Ren

Tworzywa ulegające degradacji w środowisku naturalnym (EDP) a zagadnienie zagospodarowania odpadów (j. ang.)

Polimery 2002, nr 7-8, 545


Streszczenie

Na tle działalności International Centre for Science and High Technology (ICS-UNIDO — mieszczące się w Trieście Międzynarodowe Centrum Nauki i Zaawansowanej Technologii będące instytucją działającą w ramach UNIDO, czyli United Nations Development Organization — Organizacji Rozwoju Narodów Zjednoczonych) scharakteryzowano międzynarodowe prace w dziedzinie EDP. Omówiono problemy związane z normalizacją (np. biodegradowalność, jakość kompostu, biogazyfikacja anaerobowa) oraz rozpatrzono odnawialne i nieodnawialne źródła EDP. Przedstawiono także powiązanie EDP z gospodarką odpadami (zagadnienia recyklingu, odzyskiwania energii, kompostowania, składowania odpadów), rozważając możliwość wprowadzenia w przypadku FDP zintegrowanego systemu takiej gospodarki oraz oceny ich „cyklu życia”.


Słowa kluczowe: tworzywa biodegradowalne, normalizacja, gospodarka odpadami, działalność międzynarodowa
S. Miertus, X. Ren (727.2 KB)
Tworzywa ulegające degradacji w środowisku naturalnym (EDP) a zagadnienie zagospodarowania odpadów (j. ang.)