English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

E. Gallo, G. Sánchez-Olivares, B. Schartel

Uniepalnianie biokompozytów na bazie skrobi — synergia wodorotlenku glinu

i włókien kokosowych (j. ang.)

Polimery 2013, nr 5, 395


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2013.395

Streszczenie

Badano możliwość zastosowania dodatku włókna kokosowego (CF), pochodzącego z odpadów rolniczych, jako tanią i przyjazną dla środowiska alternatywną metodę uniepalniania biokompozytów. Wykonano próbki kompozytów skrobi termoplastycznej z dodatkiem środka uniepalniającego w postaci wodorotlenku glinu (ATH), CF lub ich mieszaniny (tabela l). Określono parametry rozkładu termicznego otrzymanych próbek (rys. 1, tabela 2), zbadano ich palność wykonując test UL 94 (rys. 2, tabela 3) oraz wyznaczając wartości indeksu tlenowego (LOI) (tabela 3), a także wykonując pomiary za pomocą kalorymetru stożkowego (rys. 3—5, tabela 4). Uzyskane wyniki pozwoliły stwierdzić, że zarówno dodatek CF jak i ATH powodował ograniczenie palności badanych biokompozytów. Zauważono, że zastosowanie jako środka uniepalniającego mieszanki ATH i CF daje efekt synergiczny związany ze wzmocnieniem działania uniepalniającego w porównaniu z użyciem pojedynczego napełniacza. Zaobserwowany efekt daje możliwość ograniczenia, stosowanego zwykle w dużych ilościach, dodatku ATH, a jednocześnie uzyskania skuteczniej uniepalnionych biokompozytów.


Słowa kluczowe: biokompozyty, palność, skrobia, wodorotlenek glinu, włókno kokosowe

e-mail: bernhard.schartel@bam.de

E. Gallo, G. Sánchez-Olivares, B. Schartel (941.2 KB)
Uniepalnianie biokompozytów na bazie skrobi — synergia wodorotlenku glinu i włókien kokosowych (j. ang.)