English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

J. Kowal, B. Czajkowska, A. Żmihorska-Gotfryd, J. Otfinowski, A. Więcek, A. Wierzbicka, J. Wojewoda

Utlenianie i degradacja polietylenu w implantowanych panewkach stawu biodrowego (j. ang.)

Polimery 2003, nr 7-8, 537


Streszczenie

Porównano zmiany następujące w polietylenowych panewkach stawu biodrowego dwóch producentów (symbole próbek CJJ i CAE) usuniętych po różnych czasach implantacji z powodu ich przedwczesnego zużycia. Przebieg utleniania zbadano metodą FT-IR na przykładzie próbek CAE. Na tej podstawie określono wartości wskaźnika utleniania (rys. 3); utlenianie stanowi przyczynę uszkodzeń panewek CAE w toku ich użytkowania. Oba rodzaje próbek poddano pomiarom twardości (rys. 4) oraz ocenie żywotności makrofagów i osteoblastów.


Słowa kluczowe: polietylen, panewka stawu biodrowego, zużycie podczas użytkowania, utlenianie, twardość
J. Kowal, B. Czajkowska, A. Żmihorska-Gotfryd, J. Otfinowski, A. Więcek, A. Wierzbicka, J. Wojewoda (365.2 KB)
Utlenianie i degradacja polietylenu w implantowanych panewkach stawu biodrowego (j. ang.)