English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

D. Jamanek, Z. Wieczorek, I. Leszczyńska, W. Skupiński

Uwodornianie wiązań C=C w kopolimerach blokowych styren-izopren-styren

w obecności układów katalitycznych z monocyklopentadienylowymi

kompleksami tytanu(IV) (j. ang.)

Polimery 2012, nr 4, 266


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2012.266

Streszczenie

Badano uwodornienie wiązań C=C w blokowych kopolimerach styren-izopren-styren (SIS) w obecności katalitycznych układów: CpTiCl2(OC6H4Y-p)/BuLi i CpTiCl2(OC6H4Y-p)/Et3Al (Cp = cyklopentadienyl, Bu = butyl, Et = etyl; Y = Cl, H, OCH3). Wszystkie badane układy katalityczne były aktywne w tych reakcjach, a ich aktywność zależała od rodzaju związku metaloalkilowego, składu kopolimeru, czasu prowadzenia reakcji, temperatury i prężności wodoru. Stwierdzono, że łatwość dostępu centrów aktywnych katalizatora do wiązań C=C w blokach izoprenowych to najważniejszy czynnik wpływający na efektywność uwodornienia. Najmniejsze przeszkody steryczne występują wówczas, gdy w układzie katalitycznym ligand fenoksy jest niepodstawiony (Y = H), a w kopolimerze SIS są obecne dibloki styren-izopren. Z tych powodów układ katalityczny CpTiCl2(OC6H4Cl)/BuLi był najbardziej aktywny w reakcji uwodornienia kopolimeru Kraton® D-1161.


Słowa kluczowe: kopolimer styren-izopren-styren, cyklopentadienylowe kompleksy tytanu, uwodornienie, butylolit, trietyloglin


e-mail: wincenty.skupinski@ichp.pl

D. Jamanek, Z. Wieczorek, I. Leszczyńska, W. Skupiński (158.5 KB)
Uwodornianie wiązań C=C w kopolimerach blokowych styren-izopren-styren w obecności układów katalitycznych z monocyklopentadienylowymi kompleksami tytanu(IV) (j. ang.)