English version
Drukuj

WYNALAZEK: Kompozycja polistyrenowa o ograniczonej palności i sposób jej wytwarzania


Sieć Badawcza Łukasiewicz
-
INSTYTUT CHEMII PRZEMYSŁOWEJ
im. prof. Ignacego Mościckiego w Warszawie


oferuje do sprzedaży PRAWO WŁASNOŚCI Z PATENTU


"Kompozycja polistyrenowa o ograniczonej palności i sposób wytwarzania kompozycji polistyrenowej o ograniczonej palności"
(nr patentu PL220961)


CENA WYWOŁAWCZA: 11 000,00 zł + VAT
(słownie: jedenaście tysięcy złotych + VAT)

Opis
Przedmiotem wynalazku jest kompozycja polistyrenowa o ograniczonej palności i sposób wytwarzania kompozycji polistyrenowej o ograniczonej palności. Ograniczenie palności tworzyw sztucznych jest wymogiem bezpieczeństwa ich użytkowania. Polistyren należy do najłatwiej zapalnych polimerów, dlatego warunkiem umożliwiającym jego stosowanie jest odpowiednia modyfikacja tworzywa, mająca na celu uzyskanie produktu niepalnego, samogasnącego lub o ograniczonej palności.

nr patentu: PL206936

nr zgłoszenia patentowego: 379463

data zgłoszenia: 12.04.2006

stan własności: patent

forma współpracy: sprzedaż


OFERTY prosimy przesyłać wyłącznie drogą mailową: ewa.smigiera@ichp.pl

Termin przyjmowania zgłoszeń z proponowaną ceną upływa 10 kwietnia 2020 r. o godz. 15.00

OFERTA powinna zawierać: nazwę i dane oferenta, cenę oraz warunki płatności

Kryterium wyboru oferty: najwyższa cena

(Zastrzeżenie: zastrzegamy sobie prawo do odstąpienia od sprzedaży w każdej chwili do dnia zawarcia umowy)Kontakt w sprawie oferty

Sieć Badawcza Łukasiewicz
- Instytut Chemii Przemysłowej
Biuro Transferu Technologii
dr inż. Ewa Śmigiera
tel. +48 22 568 27 66
e-mail: ewa.smigiera@ichp.pl
Formularz oferty (32 KB)
PL206936 - OPIS PATENTOWY (79.7 KB)