English version
Drukuj

WYNALAZEK: Sposób wytwarzania heparyny drobnocząsteczkowej

Sieć Badawcza Łukasiewicz
- INSTYTUT CHEMII PRZEMYSŁOWEJ
im. prof. Ignacego Mościckiego w Warszawie


oferuje do sprzedaży PRAWO WŁASNOŚCI Z PATENTU


"Sposób wytwarzania heparyny drobnocząsteczkowej" (nr patentu PL214557)


CENA WYWOŁAWCZA: 10 000,00 zł + VAT
(słownie: dziesięć tysięcy złotych + VAT)

Opis
Wynalazek dotyczy sposobu wytwarzania heparyny drobnocząsteczkowej z heparyny wysokocząsteczkowej o ciężarze cząsteczkowym około 30 000. Heparyna jest produktem naturalnym uzyskiwanym z organów zwierzęcych, najczęściej z płuc oraz śluzu jelitowego, metodą ekstrakcji i następnie wydzielaniu z ekstraktu.
Cechą charakterystyczną heparyny jest obecność siarki, która występuje jako ugrupowanie sulfonamidowe lub jako ester kwasu siarkowego. Posiada ona silnie ujemny ładunek dzięki czemu jest zdolna do tworzenia kompleksu z niektórymi białkami. Głównym jej zastosowaniem jest Iecznictwo, gdzie stosowana jest do zmniejszania krzepliwości krwi poprzez hamowanie przekształcenia protrombiny (białko znajdujące się w osoczu krwi) w trombinę (enzym osocza, białko o właściwościach enzymatycznych) oraz jako lek rozpuszczający powstałe zakrzepy. Stosowana jest głównie w stanach przedzawałowych i zawałach, jako lek przeciwzakrzepowy.
Uzyskiwana i dostępna na rynku heparyna wysokocząsteczkowa jest produktem o bardzo zróżnicowanym ciężarze cząsteczkowym. Jest to przeważnie mieszanina o ciężarze cząsteczkowym od 4000 do 30 000. Do niedawna w medycynie stosowana była wyłącznie heparyna wysokocząsteczkowa. Heparyna taka wykazuje właściwości przeciwkrzepliwe, jednakże może być stosowana wyłącznie w postaci kroplówek dożylnych. Od pewnego czasu stosuje się coraz częściej heparynę drobnocząsteczkową. Wykazuje ona właściwości podobne do heparyny wysokocząsteczkowej ma jednak tą przewagę, że może być aplikowana podskórnie i domięśniowo. W związku z niskim ciężarem cząsteczkowym, a więc dużo mniejszą wielkością cząsteczek, jest łatwo wchłaniana i wykazuje szerokie działanie.
Wynalazek polega na nieoczekiwanym stwierdzeniu, że zarówno wysokocząsteczkowa sól heparyny, jak i wysokocząsteczkowy kwas heparynowy ulegają hydrolizie pod wpływem silnie kwaśnych żywic jonowych w formie wodorowej.

nr patentu: PL214557

nr zgłoszenia patentowego: 393094

data zgłoszenia: 30.11.2010

stan własności: patent

forma współpracy: sprzedaż


OFERTY prosimy przesyłać wyłącznie drogą mailową: ewa.smigiera@ichp.pl

Termin przyjmowania zgłoszeń z proponowaną ceną upływa 31 sierpnia 2020 r. o godz. 15.00

OFERTA powinna zawierać: nazwę i dane oferenta, cenę oraz warunki płatności

Kryterium wyboru oferty: najwyższa cena

(Zastrzeżenie: zastrzegamy sobie prawo do odstąpienia od sprzedaży w każdej chwili do dnia zawarcia umowy)Kontakt w sprawie oferty

Sieć Badawcza Łukasiewicz
- Instytut Chemii Przemysłowej
Biuro Transferu Technologii
dr inż. Ewa Śmigiera
tel. +48 22 568 27 66
e-mail: ewa.smigiera@ichp.pl


Formularz oferty (31 KB)
PL214557 - Opis Patentowy (188.7 KB)