English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

M. Kędzierski, Z. Bończa-Tomaszewski, G. Jaworska, A. Niska

Warstwowe podwójne wodorotlenki jako katalizatory transestryfikacji

i nanonapełniacze żywicy poliestrowej (j. ang.)

Polimery 2015, nr 3, 160


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2015.160


Streszczenie

Przeprowadzono syntezę nasyconych żywic poliestrowych w reakcji tereftalanu dimetylowego z glikolami alkilenowymi, w obecności warstwowego podwójnego wodorotlenku typu hydrotalkitu (HT). Analizowano wpływ składu HT na szybkość i wydajność transestryfikacji. Najlepsze wyniki (zwiększenie szybkości reakcji lub obniżenie średniej temperatury procesu w porównaniu z szybkością i temperaturą reakcji prowadzonej w obecności tradycyjnego katalizatora organocynowego) uzyskano z zastosowaniem hydrotalkitu interkalowanego kwasem aminolaurynowym (ALA). Otrzymane w taki sposób żywice były transparentne, co w połączeniu z zanikiem refleksów hydrotalkitu w widmie XRD produktu transestryfikacji może świadczyć o utworzeniu się delaminowanego nanokompozytu. Wykorzystanie HT interkalowanego ALA w żywicach poliestrowych stosowanych do powłok jest ograniczone ze względu na zabarwienie pojawiające się w temperaturze powyżej 180 °C. W reakcji prowadzonej z udziałem bardziej stabilnego termicznie hydrotalkitu modyfikowanego kwasem etylenodiaminotetraoctowym otrzymano bezbarwny poliester, jednak kosztem znacznego wydłużenia czasu reakcji. Katalizator HT(ZnAl)ALA zastosowano w dwustopniowej syntezie poliestru o łańcuchu zakończonym grupami karboksylowymi, który następnie użyto w charakterze składnika proszkowej kompozycji powłokowej.


Słowa kluczowe: warstwowe podwójne wodorotlenki, hydrotalkit, interkalacja, kwas aminolaurynowy, EDTA, transestryfikacja, katalizator, żywice poliestrowe, nanokompozyty


e-mail: Michal.Kedzierski@ichp.pl

M. Kędzierski, Z. Bończa-Tomaszewski, G. Jaworska, A. Niska (242 KB)
Warstwowe podwójne wodorotlenki jako katalizatory transestryfikacji i nanonapełniacze żywicy poliestrowej (j. ang.)