English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

W. Baranowski, K. Werner, M. Kula

Warunki pękania doczołowo zgrzewanych połączeń rur z polietylenu

Polimery 2014, nr 10, 747


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2014.747

Streszczenie

Rurociągi wykonane z polietylenu są stosowane do przesyłania zarówno płynów i gazów mających niską temperaturę (zimna woda, paliwa gazowe), jak i różnych płynów agresywnych i wody o podwyższonej temperaturze, używanych w procesach technologicznych. Przedstawiono wyniki obliczeń i analizę krytycznych wymiarów szczelin zewnętrznych i wewnętrznych, doczołowo zgrzewanych złączy rur polietylenowych. W przypadku osiągnięcia przez szczelinę krytycznej wielkości może nastąpić zainicjowanie pękania złącza rurociągu. W analizie uwzględniono zjawisko pełzania tworzywa w temp. 23 °C. Krytyczne wymiary szczelin wyznaczono dla wartości nominalnych ciśnienia roboczego rurociągów. Artykuł stanowi kontynuację pracy poświęconej tej tematyce, zamieszczonej w Polimerach w 2013 r. [6].


Słowa kluczowe: polietylen, zgrzewanie doczołowe, pękanie połączeń zgrzewanych, właściwości mechaniczne połączeń zgrzewanych polietylenu
e-mail: baranowski@ipp.pcz.pl

W. Baranowski, K. Werner, M. Kula (242.1 KB)
Warunki pękania doczołowo zgrzewanych połączeń rur z polietylenu