English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

T. Sterzyński, K. Bula

Wizualizacja oraz pomiar prędkości przepływu stopionych polimerów (j. ang.)

Polimery 2019, nr 9, 569


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2019.9.1

Streszczenie

Pomiar wektorów prędkości przepływu stopionych polimerów przez dysze i kanały form wtryskowych stanowi przedmiot badań prowadzonych z zastosowaniem różnych technik. Pośrednie pomiary są oparte na ocenie pola wartości temperatury lub/i ciśnienia na długości kanału, przy czym czujniki z reguły są umieszczane bezpośrednio w przepływającym polimerze, co może prowadzić do zakłóceń przepływu. Laserowa ocena przepływu z wykorzystaniem efektu Dopplera w optyce (LDV) to bardzo efektywna bezstykowa metoda pomiaru przepływu gazów i cieczy, pozwalająca na określenie prędkości i kierunku przepływu. Opisano zasady dokonywania pomiarów oraz przykłady zastosowania LDV. Bezpośrednią ocenę charakteru przepływu umożliwia wykorzystanie markerów w postaci napełniaczy płytkowych w polimerze i następnie obserwacja przełomów wyrobu za pomocą skaningowej mikroskopii elektronowej (SEM).


Słowa kluczowe: stopiony polimer, przepływ, metody pośrednie, laserowa ocena przepływu z wykorzystaniem efektu Dopplera w optyce (LDV), markery przepływu
T. Sterzyński, K. Bula (1010.7 KB)
Wizualizacja oraz pomiar prędkości przepływu stopionych polimerów (j. ang.)