English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

M. Bhuvaneshwaran, P.S. Sampath, S. Balu, S. Sagadevan

Właściwości fizykochemicznei mechaniczne naturalnych celulozowych włókien Coccinia Indica i ich kompozytów na osnowie żywicy epoksydowej (j. ang.)

Polimery 2019, nr 10, 656


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2019.10.2

Streszczenie

Oceniono fizykochemiczne i mechaniczne właściwości celulozowych włókien Coccinia Indica (CIF). Kompozytyna osnowie żywicy epoksydowej wzmocnionej CIF wytwarzano w procesie wytłaczania. Na podstawie analizy chemicznej stwierdzono, że włókna CIF zawierają dużą część celulozy i niewielką ligniny, popiołu i wosku. Metodą skaningowej mikroskopii elektronowej (SEM) wykazano, że włókna CI mają strukturę wielokomórkową. Na podstawie wyników spektroskopii w podczerwieni z transformacją Fouriera (FT-IR) i dyfrakcji rentgenowskiej (XRD) stwierdzono, że stopień krystaliczności CIF wynosi 30%. Analiza termograwimetryczna (TGA) wykazała, że główna degradacja włókien zachodzi w temperaturze z zakresu 204,2–376,3°C. Wyniki testów mechanicznych dowodzą, że wartości wytrzymałości na rozciąganie, zginanie i uderzenie zwiększały się wraz z długością włókien i ich zawartością w kompozycie. Maksymalnymi wartościami właściwości odznaczał się kompozyt na bazie żywicy epoksydowej napełnionej 35% mas. włókien Coccinia Indica o długości 30 mm. Wyniki analizy SEM wykazały, że decydujący wpływ na uszkodzenie mechaniczne miało wyciąganie włókien, pękanie osnowy i pękanie włókien.


Słowa kluczowe: włókna Coccinia Indica, kompozyty z naturalnymi włóknami, zawartość włókien, długość wlókien
M. Bhuvaneshwaran, P.S. Sampath, S. Balu, S. Sagadevan (1.24 MB)
Właściwości fizykochemiczne i mechaniczne naturalnych celulozowych włókien Coccinia Indica i ich kompozytów na osnowie żywicy epoksydowej