English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

S. Kuciel, P. Kuźnia, P. Jakubowska

Właściwości kompozytów na bazie poliamidu 10.10 wzmocnionego włóknami węglowymi (j. ang.)

Polimery 2016, nr 2, 106


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2016.106

Streszczenie

W pracy zaprezentowano wyniki badań kompozytów z włóknem węglowym bazujących na dwóch różnych dostępnych na rynku biopochodnych poliamidach 10.10. Opisywane materiały, różniące się wytrzymałością, modułem sprężystości, udarnością i innymi właściwościami fizycznymi, mogą znaleźć odmienne zastosowania konstrukcyjne.
Słowa kluczowe: biokompozyt, poliamid 10.10, absorpcja wody, efektywność wzmocnienia
e-mail: stask@mech.pk.edu.pl
S. Kuciel, P. Kuźnia, P. Jakubowska (555.1 KB)
Właściwości kompozytów na bazie poliamidu 10.10 wzmocnionego włóknami węglowymi (j. ang.)