English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

D. Paukszta, M. Szostak, M. Rogacz

Właściwości mechaniczne kompozytów kopolimerów polipropylenu napełnionych słomą rzepakową (j. ang.)

Polimery 2014, nr 2, 165


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2014.165

Streszczenie

Poddano ocenie właściwości mechaniczne kompozytów na osnowie kopolimerów polipropylenu z dodatkiem napełniacza — rozdrobnionej słomy rzepakowej. Kompozyty w postaci granulatu otrzymywano metodą wytłaczania, a wypraski do badań mechanicznych — techniką wtryskiwania. Zawartość lignocelulozowego napełniacza w kompozytach wynosiła 20 lub 30 % mas. Określano parametry procesów wytłaczania i wtryskiwania kompozytów na osnowie kopolimerów: blokowego i statystycznego. Zastosowanie kopolimerów polipropylenu jako osnowy kompozytowej pozwala obniżyć temperaturę przetwarzania, co ma korzystny wpływ na właściwości wytwarzanych materiałów, dzięki ograniczeniu termicznej degradacji naturalnego napełniacza (słomy rzepakowej). Oceniano następujące właściwości mechaniczne: maksymalne naprężenie rozciągające, wydłużenie przy zerwaniu, wydłużenie przy maksymalnym naprężeniu, naprężenie na granicy plastyczności 0,2 %, moduł Younga, udarność metodą Charpy'ego i twardość metodą Brinella. Stwierdzono, że wprzypadku niektórych zastosowań kompozytów, zamiana osnowy polipropylenowej na kopolimerową jest korzystna ze względu na jej odmienne właściwości, na przykład znacznie niższą temperaturę zeszklenia.


Słowa kluczowe: kopolimery polipropylenu, kompozyty polimerowe, słoma rzepakowa, właściwości mechaniczne

e-mail: Dominik.Paukszta@put.poznan.pl

D. Paukszta, M. Szostak, M. Rogacz (100.6 KB)
Właściwości mechaniczne kompozytów kopolimerów polipropylenu napełnionych słomą rzepakową (j. ang.)