English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

M. Barczewski, D. Czarnecka-Komorowska, J. Andrzejewski, T. Sterzyński, M. Dutkiewicz, B. Dudziec

Właściwości przetwórcze termoplastycznych tworzyw polimerowych modyfikowanych silseskwioksanami (POSS)

Polimery 2013, nr 10, 805


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2013.805

Streszczenie

Zbadano wpływ dodatku różnego rodzaju i ilości POSS do trzech typów polimerów (PE-LD, iPP oraz POM), na krystalizację oraz właściwości reologiczne wytworzonych kompozytów. Zaobserwowano stosunkowo niewielki efekt zarodkowania heterogenicznego związków POSS, skutkujący wzrostem temperatury krystalizacji polimerowej osnowy. Zmiany lepkości wywołane plastyfikującym oddziaływaniem dodatku silseskwioksanów są silnie zależne od warunków prowadzenia pomiarów reologicznych (pomiary w układzie stożek-płytka lub kapilarnie), w szczególności od szybkości ścinania.


Słowa kluczowe: polietylen małej gęstości (PE-LD), izotaktyczny polipropylen (iPP), polioksymetylen (POM), silseskwioksany (POSS), nanokompozyty, różnicowa kalorymetria skaningowa (DSC), lepkość


e-mail: tomasz.sterzynski@put.poznan.pl

M. Barczewski, D. Czarnecka-Komorowska, J. Andrzejewski, T. Sterzyński, M. Dutkiewicz, B. Dudziec (806 KB)
Właściwości przetwórcze termoplastycznych tworzyw polimerowych modyfikowanych silseskwioksanami (POSS)