English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

W. Ciesińska

Właściwości reologiczne bitumów węglowych modyfikowanych poliestrami (j. ang.)

Polimery 2015, nr 2, 144


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2015.144

Streszczenie

Celem badań było określenie zmian właściwości reologicznych paku węglowego (CTP) na skutek modyfikacji poliestrami: poli(tereftalanem etylenu) (PET), nienasyconą żywicą poliestrową (UP) oraz poliwęglanem (PC). Polimery te, w ilości 10 i 25 % mas. mieszano z pakiem w warunkach uznanych za optymalne dla każdego rodzaju modyfikatora. Właściwości kompozycji CTP-polimer oceniono na podstawie ich temperatury mięknienia, zawartości składników nierozpuszczalnych w toluenie i chinolinie oraz właściwości reologicznych. W przypadku każdego poliestru modyfikacja powodowała wyraźne zmiany właściwości reologicznych, w tym zmiany lepkości ze wzrostem szybkości ścinania i temperatury oraz właściwości lepkosprężystych. Efekty modyfikacji nasilały się ze zwiększeniem ilości modyfikatora dodawanego do CTP.


Słowa kluczowe: pak węglowy, poliestry, modyfikacja, właściwości reologiczne


e-mail: w.ciesinska@pw.plock.pl

W. Ciesińska (82.6 KB)
Właściwości reologiczne bitumów węglowych modyfikowanych poliestrami (j. ang.)