English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

M. Wróblewska, J. Słyż, K. Winnicka

Właściwości reologiczne i mechaniczne hydrożeli, zawierających siarkę jako modelową substancję leczniczą,
sporządzonych z wykorzystaniem różnych polimerów

Polimery 2019, nr 3, 216


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2019.3.6

Streszczenie

Opracowano technologię otrzymywania i optymalny skład hydrożeli z siarką sporządzonych z wykorzystaniem różnych rodzajów polimerów: hydroksyetylocelulozy (HEC), Carbopolu 980 oraz alginianu sodu. Przygotowane hydrożele oceniano mikroskopowo, poprzez pomiary pH i lepkości oraz na podstawie analizy ich właściwości mechanicznych. Ponadto przeprowadzono badanie bioadhezji ex vivo z wykorzystaniem skóry bezwłosych myszy jako modelu warstwy adhezyjnej. Hydrożele z siarką na bazie alginianu sodu charakteryzowały się najlepszymi właściwościami aplikacyjnymi i były trwałe podczas 90 dni przechowywania w różnych warunkach temperatury i wilgotności.


Słowa kluczowe: hydrożel, HEC, Carbopol 980, alginian sodu, siarka, bioadhezja

M. Wróblewska, J. Słyż, K. Winnicka (975.9 KB)
Właściwości reologiczne i mechaniczne hydrożeli, zawierających siarkę jako modelową substancję leczniczą, sporządzonych z wykorzystaniem różnych polimerów