English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

Z. Członkowska-Kohutnicka, M. Zielonka, D. Wilson-Polit, R. Kwiatkowski, J. Sobczak, J. Leszczyńska, J. Kozakiewicz, A. Winiarska

Właściwości roztworów oraz powłok prepolimerów polisiloksanouretanowych

zawierających mikrożele

Polimery 2003, nr 11-12, 800


Streszczenie

Przedmiotem badań były roztwory oraz powłoki zawierających mikrożele prepolimerów polisiloksanouretanowych (PSU). PSU otrzymywano z PUR syntetyzowanych z polioksypropylenopolioli i izocyjanianów oraz oligosiloksanów z końcowymi grupami hydroksyalkilowymi. Badania roztworów dotyczyły oznaczań zawartości mikrożeli (metodą SLS), obserwacji procesu sieciowania (DLS), oznaczań ciężarów cząsteczkowych i ich rozkładów (SLS i SEC) oraz zmian w strukturze chemicznej PSU (FTIR). Metodami SAXS, mikroskopii optycznej, a także mikroskopii elektronowej oceniano kształt oraz wymiary struktur obserwowanych w powłokach PSU. Metodą XPS określono rozmieszczenie segmentów sztywnych i giętkich łańcucha PSU w powłoce. Wykazano przy tym, że w powłokach zawierających mikrożele warstwa powierzchniowa jest ok. dwukrotnie wzbogacona w krzem w porównaniu z warstwą podpowierzchniową. Na podstawie wyników badania właściwości reologicznych i mechanicznych wykazano, że powłoki otrzymane z próbek PSU zawierających mikrożele charakteryzują się większym modułem stratności i modułem zachowawczym w całym zakresie częstotliwości drgań niż próbki bez mikrożeli oraz, w przeciwieństwie do tych drugich, wykazują stałe tłumienie. Stałość tłumienia powoduje większą odporność powłok na pękanie pod wpływem odkształceń oraz drgań.


Słowa kluczowe: prepolimery polisiloksanouretanowe, mikrożele, właściwości roztworów, właściwości powłok
Z. Członkowska-Kohutnicka, M. Zielonka, D. Wilson-Polit, R. Kwiatkowski, J. Sobczak, J. Leszczyńska, J. Kozakiewicz, A. Winiarska (1.73 MB)
Właściwości roztworów oraz powłok prepolimerów polisiloksanouretanowych zawierających mikrożele (cz. I)
Z. Członkowska-Kohutnicka, M. Zielonka, D. Wilson-Polit, R. Kwiatkowski, J. Sobczak, J. Leszczyńska, J. Kozakiewicz, A. Winiarska (1.53 MB)
Właściwości roztworów oraz powłok prepolimerów polisiloksanouretanowych zawierających mikrożele (cz. II)