English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

J. Sójka-Ledakowicz, M. Łatwińska, J. Kałużka, M. Kudzin

Włókniny polipropylenowe z dodatkiem polimerów naturalnych do zastosowań filtracyjnych (j. ang.)

Polimery 2013, nr 7-8, 557


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2013.557

Streszczenie

Za pomocą techniki formowania włóknin metodą pneumatyczną ze stopu (melt-blown) wytworzono polipropylenowe włókniny kompozytowe z dodatkiem 2 % mas. celulozy mikrokrystalicznej lub 3 % mas. chitozanu mikrobiologicznego. Strużki stopionego polipropylenu rozdmuchiwano przy użyciu strumienia gorącego sprężonego powietrza i odbierano powstające włókienka w postaci runa (rys. 1). Otrzymane włókniny kompozytowe charakteryzowano wyznaczając przepuszczalność powietrza (rys. 3), opory przepływu powietrza (rys. 4) oraz efektywność filtracji (rys. 5). Zbadano także wpływ dodatku celulozy lub chitozanu na szybkość biorozkładu włókniny polipropylenowej (rys. 6). Obecność modyfikatora przyczyniła się do pogorszenia właściwości filtracyjnych włókniny polipropylenowej, przyspieszyła jednak jej biorozkład (we wszystkich przypadkach lepsze wyniki uzyskano w przypadku włókniny kompozytowej z dodatkiem chitozanu). Włókninę kompozytową z dodatkiem chitozanu mikrobiologicznego zanalizowano pod względem właściwości przeciwdrobnoustrojowych w stosunku do Candida albicans, Bacillus subtilis, Staphylococcus aureus i Escherichia coli (tabela 2). Wstępne badania mikrobiologiczne wykazały, że włóknina z dodatkiem chitozanu ogranicza rozwój wybranych kolonii mikroorganizmów.


Słowa kluczowe: technika melt-blown, chitozan mikrobiologiczny, włókniny kompozytowe, filtracja
e-mail: ledakowicz@iw.lodz.pl
J. Sójka-Ledakowicz, M. Łatwińska, J. Kałużka, M. Kudzin (1.2 MB)
Włókniny polipropylenowe z dodatkiem polimerów naturalnych do zastosowań filtracyjnych (j. ang.)