English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

X. Zhao, L. Wang, L. Guo, Y. Ma, Z. Wang, Q. Niu

Wpływ aminowego stabilizatora światła z zawadą przestrzenną na starzenie utwardzanego wilgocią poliuretanu stosowanego jako konsolidator zabytków (j.ang.)

Polimery 2020, nr 4, 297


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2020.4.6

Streszczenie

Zbadano wpływ dodatku aminowego stabilizatora światła z zawadą przestrzenną (HALS 770) na starzenie się poliuretanu utwardzanego w kontakcie z wilgocią (MCPU). MCPU opracowano specjalnie do wzmacniania delikatnych organicznych zabytków kultury w środowiskach o dużej wilgotności, jednak jego odporność na starzenie jest niewystarczająca. W celu zwiększenia odporności na starzenie MCPU modyfikowano (otrzymano MMCPU) dodatkiem aminowego stabilizatora światła z zawadą przestrzenną (HALS 770). Zmiany koloru, przyjęte jako wskaźnik starzenia, i struktury MCPU oraz kinetykę procesu oceniano z wykorzystaniem kolorymetru, spektrometru podczerwieni i analizatora termicznego. Wyniki wskazują, że dodatek HALS 770 w istotnym stopniu hamuje procesy starzenia MCPU – stwierdzono zwiększenie energii aktywacji rozkładu termicznego, z 91–109 kJ/mol MCPU do 135–151 kJ/mol – MMCPU. MMCPU w procesie starzenia UV był o 133% stabilniejszy niż MCPU i 41,3 razy bardziej odporny na starzenie termiczne w 293 K.


Słowa kluczowe: poliuretan utwardzany w kontakcie z wilgocią, aminowy stabilizator światła HALS 770, konsolidator, relikty kulturowe, starzenie, stabilizator światła
e-mail: wangliqin@nwu.edu.cn

X. Zhao, L. Wang, L. Guo, Y. Ma, Z. Wang, Q. Niu (581.1 KB)
Wpływ aminowego stabilizatora światła z zawadą przestrzenną na starzenie utwardzanego wilgocią poliuretanu stosowanego jako konsolidator zabytków (ang.)